Αρχική Vivamus POLY Mva ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΑΣΘΜΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ AIDS

POLY Mva ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΑΣΘΜΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ AIDS

by NIKOLE

PolyMVA
Θεωρείται «μεταλλική βιταμίνη» – όρος που δεν υπάρχει στα Ελληνικά, αλλά η μετάφραση του metallo-vitamin δεν μπορεί να αποδοθεί διαφορετικά

Poly = Σύμπλεγμα λιπαϊκού οξέος παλλαδίου (Pdla)
M = Ορυκτά
V = Βιταμίνες
Α = Αμινοξύ

Το PolyMVA είναι ένα μοναδικό υγρό συμπλήρωμα διατροφής σχεδιασμένο να υποστηρίζει και να προάγει την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας. Περιέχει διάφορα μέταλλα, σύμπλεγμα βιταμινών Β, παλλάδιο και αμινοξέα και λιποϊκό οξύ – μολυβδαίνιο, ρόδιο, ρουθήνιο, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, κυανοκοβαλαμίνη, ακετυλο κυστεΐνη και φορμυλομεθειονίνη. Το PolyMVA μπορεί να ληφθεί από το στόμα ή να χορηγηθεί μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης. Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βρέθηκαν να είναι ασφαλείς και ανεκτές με ελάχιστες παρενέργειες. Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις διαρκούν περίπου 30 έως 45 λεπτά.

PdLA (Σύμπλεγμα λιποικού οξέος παλλαδίου):

Το πιο δραστικό συστατικό
Είναι ένα  τριμερές (trimer) του στοιχείου παλλάδιο (σπάνιο μέταλλο mw 106)
Το παλλάδιο συνδέεται ομοιοπολικά με άλφα-λιποϊκό οξύ γύρω από έναν πυρήνα θειαμίνης

Ιστορία του PolyMVA
Το Poly-MVA δημιουργήθηκε από τον Merrill Garnett, DDS, έναν πρώην οδοντίατρο με κάποια μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη βιοχημεία.
Διεξήγαγε έρευνα στην «ηλεκτρογενετική» από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 σε διάφορα εργαστήρια στο Long Island της Νέας Υόρκης.
Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του εργαστηρίου Garnett McKeen, το οποίο συνεχίζει να μελετά το Poly-MVA και παρόμοιες ενώσεις.

Τρόπος δράσης:
Το παλλάδιο επιτρέπει στο λιποϊκό οξύ να φτάσει σε κύτταρα στο σώμα που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να φτάσει. Τα άλλα συστατικά του Poly-MVA συμπληρώνουν αυτές τις δράσεις και βοηθούν στην αποκατάσταση των θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται για την ενέργεια.
Είναι αντιοξειδωτικό, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνει τον πόνο και βοηθά στην ανάκτηση ενέργειας και όρεξης
Σε ασθενείς με καρκίνο, το Poly-MVA μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, ειδικά σε αυτούς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιβίωση
Προωθεί τον κυτταρικό θάνατο στα καρκινικά κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα βασίζονται κυρίως στη ζάχαρη και την αναερόβια γλυκόλυση ως κύρια πηγή ενέργειας τους – το Poly-MVA μειώνει τα επίπεδα HIF (Hypoxia Inducing Factor) οδηγώντας σε λιγότερη γλυκόλυση στερώντας έτσι τα καρκινικά κύτταρα ενέργειας, προκαλώντας τα να υποστούν απόπτωση
Είναι επίσης χρήσιμο σε άλλες καταστάσεις, όπως άσθμα, ψωρίαση, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και AIDS.

 • Παρέχει ενέργεια σε υγιή κύτταρα
 • Παρέχει ισχυρή υποστήριξη ήπατος
 • Αφαιρεί βαρέα μέταλλα από την κυκλοφορία του αίματος
 • Προωθεί την ανοσοποιητική και νευρική λειτουργία, την παραγωγή θήκης μυελίνης νεύρου και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων

ΕΡΕΥΝΕΣ:

 • O Δρ. James W. Forsythe M.D., H.M.D. πραγματοποίησε έρευνα βάσει αποτελεσμάτων σε διάφορους καρκίνους του σταδίου IV με Poly-MVA που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004 στο Reno της Νεβάδας. 207 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη με συνολικό ποσοστό θετικής απόκρισης 56%
 • Η KGK Synergize Inc., ένα ανεξάρτητο εργαστήριο στον Καναδά διαπίστωσε ότι το Poly-MVA είναι αποτελεσματικό σε 8 διαφορετικές κυτταρικές σειρές:
 1. Δέρμα μελάνωμα, ανθρώπινο (SKMel-5)
 2. Ήπαρ, ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, άνθρωπος (Hep G2)
 3. Πνεύμονας, κακοήθη μελάνωμα, άνθρωπος (Malme-3M)
 4. Mαστικός αδένας, καρκίνωμα του πόρου, ανθρώπινος (MDA-MB 435)
 5. Καρκίνωμα του προστάτη, του αριστερού υπερκακλαδικού λεμφαδένα, του ανθρώπου (LNCaP)
 6. Κόλον, αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου, ανθρώπινο (HT-29)
 7. Ανθρώπινος εγκέφαλος, γλοιοβλάστωμα αστροκύτωμα (U87
 8. Μελέτες σε ερευνητικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ εξέτασαν τις μη τοξικές χημειοθεραπευτικές επιδράσεις του Poly-MVA στον όγκο του εγκεφάλου και του μαστού. Ξεχωριστά, μελέτες ισχαιμίας σε ζώα κατέδειξαν ότι η οξεία, μετα-ισχαιμική και προφυλακτική χορήγηση του Poly-MVA περιορίζει την ισχαιμική βλάβη.
  Προκλινικές μελέτες με Poly-MVA πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα στην Calvert Laboratories, Inc. για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητά της στην αναστολή της ανάπτυξης κυττάρων γλοιοβλαστώματος in vivo. Σημειώθηκε σημαντικά μειωμένη ανάπτυξη του γλοιοβλαστώματος (50% ή μεγαλύτερη μείωση του μεγέθους του όγκου).
  Το Βιβλίο Επιστημονικών Πόρων από το Garnett-McKeen Labs δείχνει το Poly-MVA ως ασφαλές και αποτελεσματικό με κυτταρική ενέργεια, καρκίνο και ισχαιμία.
  Μελέτες περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη και του πνεύμονα παρακολουθήθηκαν, αναλύθηκαν, γράφτηκαν και δημοσιεύθηκαν από τους Dr. Shari Lieberman, et al. – www.facr.org
  Σε μελέτες σε ζώα, το PolyMVA έδειξε αποτελέσματα στη βελτίωση τόσο των ισχαιμικών μυοκαρδιακών όσο και των διαβητικών αποτελεσμάτων

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια στην παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 9769116 6980 667655 6944 115449

Για να το προμηθευτείτε άμεσα πατήστε εδώ

PolyMVA

Considered a “metallo-vitamin”

   • Poly = Palladium Lipoic Acid Complex (Pdla)
   • M = Minerals
   • V = Vitamins
   • A = Amino Acid

PolyMVA is a unique liquid dietary supplement designed to support and promote cellular energy production. It contains various minerals, B complex vitamins, palladium, and amino acids and lipoic acid – molybdenum, rhodium, ruthenium, thiamine, riboflavin, cyanocobalamin, acetyl cysteine, and formyl methionine.PolyMVA can be taken orally or administered via intravenous infusion. Intravenous infusions have been found to be and safe and tolerable with minimal side effects. Intravenous infusions take approximately 30 to 45 minutes.

 PdLA (Palladium Lipoic Acid Complex):

   • Most active ingredient
   • Is a trimer of  the element palladium (rare metal mw 106)
   • Palladium is irreversibly covalently bound to alpha-lipoic acid around a Thiamine core

History of PolyMVA

   • Poly-MVA was created by Merrill Garnett, DDS, a former dentist with some graduate training in biochemistry.
   • Conducted research in “electrogenetics” since the late 1950s at different laboratories on Long Island, New York.
   • Is the founder and director of the Garnett McKeen Laboratory, which continues to study Poly-MVA and similar compounds.

Mode of Action:

   • Palladium allows lipoic acid to reach cells in the body it could not otherwise reach. The other components of Poly-MVA complement these actions and to help restore nutrients needed for energy.
   • Is an antioxidant, boosts the immune system, reduces pain, and helps regain energy and appetite
   • In patients with cancer, Poly-MVA may improve quality of life, especially in those undergoing chemotherapy or radiation therapy and may lead to longer survival
   • Promotes cell death in cancer cells. Cancer cells rely mainly on sugar and anaerobic glycolysis as their primary source of energy – Poly-MVA decreases HIF (Hypoxia Inducing Factor) levels leading to less glycolysis thereby depriving cancer cells of energy, causing them to undergo apoptosis
   • Is also useful in other conditions, including asthma, psoriasis, chronic fatigue syndrome, and AIDS.
   • Provides energy to healthy cells
   • Provides potent Liver Support
   • Removes heavy metals from the bloodstream
   • Promotes immune and nerve function, production of nerve myelin sheath and  red blood cell production

Studies: 

   • Dr. James W. Forsythe M.D., H.M.D. performed an outcome-based investigation on various Stage IV Cancers with Poly-MVA which began in January of 2004 in Reno, Nevada. 207 patients enlisted in the study with a 56% overall positive response rate
   • KGK Synergize Inc., an independent laboratory in Canada found Poly-MVA to be effective on 8 different cell lines:
    • Skin melanoma, human (SKMel-5)
    • Liver, hepatocellular carcinoma, human (Hep G2)
    • Lung, malignant melanoma, human (Malme-3M)
    • Mammary gland, ductal carcinoma, human (MDA-MB 435)
    • Prostate, left supraclavicular lymph node carcinoma, human (LNCaP)
    • Colon, colorectal adenocarcinoma, human (HT-29)
    • Human brain, glioblastoma; astrocytoma (U87
   • Studies at a U.S. research university examined the non-toxic chemotherapeutic effects of Poly-MVA on brain and breast tumors. Separately, ischemia studies in animals demonstrated that acute, post-ischemic and prophylactic administration of Poly-MVA limits ischemic damage.
   • Preclinical studies with Poly-MVA were performed independently at Calvert Laboratories, Inc. to determine its effectiveness in halting the growth of glioblastoma cells in vivo. Significantly reduced growth of the glioblastoma (50% or greater reduction in tumor size) was noted.
   • The Scientific Resource Booklet from Garnett-McKeen Labs shows Poly-MVA as safe and effective with cellular energy, cancer and ischemia.
   • Prostate and lung cancer case studies have been tracked, analyzed, written up and published by Dr. Shari Lieberman, et al. – www.facr.org
   • In animal studies, PolyMVA showed effects in improving both ischemic myocardial and diabetic outcomes

References:

Πηγή: https://lotusrainclinic.com/polymva/

σχετικά άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν θέλετε. Αποδοχη Περισσότερα

error: Content is protected !!