ΑρχικήΠροϊόντα υγείας ευεξίας και διατροφήςΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗSENSITIV AUDIT ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ VIVAMUS

SENSITIV AUDIT ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ VIVAMUS

Περιγραφή

Το Κέντρο ευεξίας και βιοσυντονισμού VIVAMUS – σας παρουσιάζει τα εξαρτήματα και το νέο λογισμικό της πιστοποιημένης συσκευής Sensitiv AUDIT.

H Sensitive Audit 550 και το Sensitive Audit 555 ανοίγουν μια νέα σειρά συσκευών για μη επεμβατική διάγνωση του ανθρώπινου οργανισμού.  Αυτά τα μοντέλα αναπτύχθηκαν με βάση τα Sensitiv Imago 530 & 535 (που χρησιμοποιούμε στο Κέντρο Vivamus & εκπαιδεύουμε επαγγελματίες θεραπευτές αλλά και ιδιώτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή) ,  και έχουν παρόμοια λειτουργικότητα. Το μοναδικό και διακριτικό χαρακτηριστικό των συσκευών SensitivE Audit είναι ότι ένα νέο αρθρωτό σύστημα που συνδέει περιφερειακές συσκευές με την κύρια μονάδα. Η απουσία αλληλεξαρτήσεων στο έργο των ενοτήτων επιτρέπει τη σύνδεσή τους τόσο μεμονωμένα όσο και σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. Το αρθρωτό σύστημα σας επιτρέπει να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού σε φάσεις, λόγω της απαιτούμενης ακολουθίας.

Βασικός εξοπλισμός Sensitive Audit 550 και SensitivE Audit 555:

H Sensitiv Audit ανοίγει νέες ευκαιρίες για το σκανάρισμα του ανθρώπινου σώματος που βοηθά στην αποκατάσταση της υγείας σε ένα νέο ποιοτικό επίπεδο. Η συσκευή λειτουργεί στην αρχή του βιομαγνητικού συντονισμού που βασίζεται στη φασματική ανάλυση των ανθρώπινων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που είναι ευαίσθητα

Ο εξοπλισμός της Sensitiv Audit αναλύει ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις των δομών του εγκεφάλου που περιέχουν πληροφορίες για την κατάσταση του ανθρώπινου σώματος.  Αυτές οι πληροφορίες ανακτώνται από ειδικούς αισθητήρες με μη επεμβατική μέθοδο. Περιλαμβάνουν θερμοαγγειακό αισθητήρα, που επιτρέπει την απόκτηση πληροφοριών άνετα από 85 παραμέτρους της περιφερειακής και βιοχημεικής σύνθεσης της λειτουργίας του αίματος του καρδιαγγειακού συστήματος με μη επεμβατικά μέσα. Αισθητήρα μέτρησης εύρους, με την αγωγιμότητα κύματος συχνοτήτων να δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης πιθανών οργάνων στόχων  όπως και τη λειτουργία των μερών του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Pulse recording sensor  Αισθητήρα εγγραφής παλμού η πιο πληροφοριακή μη επεμβατική μέθοδος για ποσοτική εκτίμηση της αυτόνομης ρύθμισης του ρυθμού της καρδιάς. Δείχνει την κατάσταση των ρυθμιστικών μηχανισμών των φυσιολογικών λειτουργιών του σώματος. Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, των κρίσεων υπέρτασης, εκτίμησης του επιπέδου στρες  όπως επίσης και αντικειμενικής εκτίμησης της ανταπόκρισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Emotional states correction module programs Προγράμματα μονάδας διόρθωσης συναισθηματικών καταστάσεων έχουν σχεδιαστεί να δημιουργήσουν ειδικές συνθήκες συνειδητότητας μέσω των αποτελεσμάτων ρύθμισης τόνου και μουσικών διαστημάτων ηχητικής και φωτεινής διέγερσης . Αυτή η μονάδα επιτρέπει τη βελτίωση της μνήμης, της πνευματικής ικανότητας, της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης, του ύπνου. Επίσης βοηθά την ανάκαμψη μετά από επίπονη άσκηση και τη ψυχο-φυσιολογική κατάστασης των αθλητών, βοηθώντας τους παράλληλα να προετοιμαστούν για ανταγωνισμό.

Η βασική πηγή λήψης πληροφοριών από έναν ασθενή είναι τα μαγνητικά επαγωγικά ακουστικά και τα δύο ακουστικά δεξί και αριστερό περιέχουν ενσωματωμένες συσκευές μετάδοσης και λήψης ηλεκτρομαγνητικών ηχητικών σημάτων . Ηχητική μονάδα SB ένα σύστημα αισθητήρων που επιτρέπει τη διακοπή όλης της ηλεκτρομαγνητικής πληροφορίας που μας περιβάλλει και λαμβάνει την πιο ακριβή πληροφορία από τον ασθενή.

Άλλος τρόπος λήψης πληροφοριών είναι οι αισθητήρες καρδιάς, μέθοδος βιοεπεξεργασίας η οποία επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών της γαλβανικής ανταπόκρισης του δέρματος σαν δείκτη της κατάστασης του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Όλες οι ληφθείσες πληροφορίες αποκτώνται με τη βοήθεια του λογισμικού lifestream. H lifestream διεπιφάνεια – περιβάλλον καθιστά τη διαγνωστική διαδικασία γρήγορη, άνετη και ξεκάθαρη.

Προς το παρόν η Sensitive audit  τεχνολογία είναι η πιο ολοκληρωμένη στο πεδίο μη επεμβατικής διαγνωστικής. Αυτή η τεχνική επιτρέπει τον αποκλεισμό πολυάριθμων γνωμοδοτήσεων με διαφορετικούς ειδικευμένους γιατρούς, τη διάγνωση με του ποσοστού 80% του σώματος, εντοπίζει ανωμαλίες στο σώμα και βοηθά στην αποκατάσταση της υγείας σαν ένα νέο ποιοτικό επίπεδο. Είναι μια πλήρης σειρά από ευαίσθητες μονάδες ελέγχου , βοηθά στην εκτίμηση της κατάστασης του σώματος με τους ακόλουθους δείκτες:

 • Τα πιο αδύναμα συστήματα και όργανα
 • Παρουσία και δραστηριότητα παθολογικών διαδικασιών
 • Παρουσία και δραστηριότητα μικροοργανισμών
 • Ευαισθησία σε μολυσματικές ουσίες, αλλεργιογόνα, συντηρητικά
 • Ευαισθησία σε ενεργειακό φορτίο
 • Πιθανή κληρονομική προδιάθεση΄
 • Ανάλυση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού
 • Ανάλυση των διαταραχών αγωγιμότητας του ιστού
 • Δείκτης σύνθεσης και μάζας σώματος
 • Μη επεμβατικό τεστ αίματος

Βασικός εξοπλισμός Sensitive Audit 550 και SensitivE Audit 555:

– Κλειδί HASP

– Ακουστικά

– Αισθητήρες χεριών (πλάκα)

– Αισθητήρες χεριών (κύλινδρος)

Ενότητες που είναι συμβατές με τον εξοπλισμό Sensitive Audit 550 και 555:

– Ενότητα ” TempoHeart “. Η μέθοδος TempoHeart χαρακτηρίζεται ως η πιο ενημερωτική μη επεμβατική μέθοδος για ποσοτική μέτρηση της φυτικής ρύθμισης του καρδιακού ρυθμού.

Το TempoHeart είναι η πιο κατατοπιστική μη επεμβατική μέθοδος ποσοτικής αξιολόγησης της φυτικής ρύθμισης του καρδιακού ρυθμού.

Η ανάλυση που διενεργήθηκε από το TempoHeart δείχνει την κατάσταση των ρυθμιστικών μηχανισμών των φυσιολογικών λειτουργιών στο ανθρώπινο σώμα, τη γενική δραστηριότητα των ρυθμιστικών μηχανισμών. αναλογία μεταξύ των συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών διαιρέσεων του φυτικού νευρικού συστήματος · βαθμός προσαρμοστικής απόκρισης του σώματος όταν εκτίθεται σε στρες.

Αυτή η ενότητα επιτρέπει:

να αξιολογήσει τη φυτική ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού και να προσδιορίσει τις ομάδες κινδύνου για την ανάπτυξη καρδιαγγειακής παθολογίας (διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, έμφραγμα του μυοκαρδίου, υπερτασικές κρίσεις, εγκεφαλικά επεισόδια), να αξιολογήσει το επίπεδο του στρες και επίσης να δώσει μια αντικειμενική αξιολόγηση της απόκρισης του φυτικό νευρικό σύστημα όταν το σώμα εκτίθεται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Σετ ενότητας

 • αισθητήρας παλμού
 • αρθρωτή μονάδα στη μητρική πλακέτα
 • Επιλογή HRV στο πρόγραμμα LifeStream

TempoLab “. Ενότητα, η οποία επιτρέπει την ανάλυση 85 παραμέτρων αίματος.

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να αποκτήσετε εύκολα πληροφορίες σχετικά με 85 παραμέτρους της περιφερειακής και βιοχημικής σύνθεσης του αίματος, αιμοδυναμικών παραμέτρων, πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα και τη δραστηριότητα του καρδιαγγειακού συστήματος με μια μη επεμβατική μέθοδο.

Αυτή η ενότητα λειτουργεί με βάση τη μέθοδο της φασματοφωτομετρικής ανάλυσης. Περιλαμβάνει μέτρηση απορρόφησης και ανάκλασης του φωτός ορισμένου μήκους κύματος και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε αντιπροσωπευτικές περιοχές του σώματος με την καταγραφή υπέρυθρης ακτινοβολίας αρτηριακών θερμοκρασιών.

Βασίζεται στην εξάρτηση της αλλαγής του συντελεστή διάχυσης οξυγόνου, του μέσου PH και της εμφάνισης παροξυσμικών καταστάσεων.

Η μέθοδος είναι μια προκαταρκτική ένδειξη για έναν ειδικό και δεν μπορεί να αντικαταστήσει ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Σετ ενότητας:

 • αισθητήρας καταγραφής παλμών
 • θερμοαγγειακός αισθητήρας
 • αρθρωτή μονάδα στη μητρική πλακέτα
 • Επιλογή TempoLab στο πρόγραμμα LifeStream

 

– Ενότητα ” DynamicBIA ” – αναλύει τις διαταραχές της αγωγιμότητας και της μικροκυκλοφορίας των ιστών υπό συνθήκες ερεθιστικών δόσεων , ανιχνεύει τις εστίες των διαταραχών της αγωγής και την επίδρασή τους στα λειτουργικά αποθέματα προσαρμογής. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετικά ενημερωτική, δεδομένου ότι το ληφθέν αποτέλεσμα βασίζεται στην ανάλυση 17.000 φασματογραμματίων αναφορών παθολογικών διαδικασιών.

Ενότητα ” LineBIA ” – αναλύει τη σύνθεση του σώματος, την ποσοτική περιεκτικότητα του υγρού στο σώμα, καθορίζει τον δείκτη μάζας σώματος. Επιτρέπει τον έλεγχο και τη διόρθωση των προγραμμάτων διατροφής, ρυθμό φυσικής κατάστασης, ανάλυση μεταβολισμού νερού-αλατιού.

Το LineBIA βασίζεται στην ικανότητα των ιστών να μεταφέρουν ηλεκτρισμό. Η αντίσταση των ιστών στο ρεύμα είναι άμεσα ανάλογη με την περιεκτικότητα του υγρού σε αυτούς: ο μυϊκός ιστός είναι ένας ενεργός και ισχυρός αγωγός και ο ασθενώς ενυδατωμένος λιπώδης ιστός είναι ένας μονωτής. Η μέτρηση της σύνθεσης του σώματος με βιοϊαμπαντιμετρία βασίζεται σε μια αξιολόγηση της κατανομής του υγρού στο ανθρώπινο σώμα.

Το συνολικό σωματικό βάρος ενός ατόμου θεωρείται ως συνδυασμός των συστατικών του λίπους, του λιπαρού (άπαχου) και της οστικής μάζας στο σώμα. Η άπαχη μάζα αποτελείται από εξωκυτταρικό υγρό και συνδετικό ιστό. Η ενεργή κυτταρική μάζα περιλαμβάνει μυϊκά κύτταρα, κύτταρα νευρικών ινών και κυτταρικές δομές μη μυϊκών οργάνων (εγκέφαλος, επινεφρίδια, θυρεοειδείς και παραθυρεοειδείς αδένες, κ.λπ.). Μια σειρά παραμέτρων εκτιμάται στη διαδικασία μελέτης της σύνθεσης του ανθρώπινου σώματος από το BI, το μέγεθος κάθε παραμέτρου διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες.

Η ενότητα LineBIA διεξάγει παρακολούθηση και διόρθωση διατροφικών προγραμμάτων. εκτίμηση φυσικής αντοχής ανάλυση του μεταβολισμού νερού-αλατιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το σώμα του θέματος, αυτή η ενότητα επιτρέπει τον προσδιορισμό των ακόλουθων δεικτών:

 • Η ποσοτική περιεκτικότητα του υγρού στο σώμα.
 • Δείκτη μάζας σώματος.
 • Κύρια ανταλλαγή.
 • Ενεργή κυτταρική μάζα.
 • Οστική μάζα.
 • Μάζα λίπους.

Με τη βοήθεια της ενότητας LineBIA αποκτούμε μια αντικειμενική μέθοδο για την ανάλυση της σύνθεσης του ανθρώπινου σώματος με ασφαλή τρόπο και με υψηλή αντικειμενικότητα.

Σετ ενότητας:

 • ηλεκτρόδια ποδιών
 • ηλεκτρόδια χειρός
 • μονάδα στη μητρική πλακέτα
 • Επιλογή Bioimedance στο πρόγραμμα LifeStream

 

– ” NeuroStim ” Module – σχεδιασμένο για να χαλαρώνει και να δημιουργεί ορισμένες καταστάσεις συνείδησης λόγω της επίδρασης του ρυθμού, του ύψους του βήματος και των μουσικών διαστημάτων της διέγερσης του ήχου και του φωτός.

Τα προγράμματα αυτής της ενότητας έχουν σχεδιαστεί για χαλάρωση και δημιουργία ορισμένων καταστάσεων συνείδησης λόγω της επίδρασης του ρυθμού, του βήματος και των μουσικών διαστημάτων της διέγερσης του ήχου και του φωτός.

Για να αποκτήσει μια συναισθηματική απόκριση του σώματος, η περιφερειακή συσκευή αυτής της μονάδας χρησιμοποιεί παλμικά σήματα ήχου και φωτός.

Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να ομαλοποιήσετε:

 • μνήμη
 • πνευματικές ικανότητες
 • φυσική αντοχή
 • ψυχο-συναισθηματική κατάσταση
 • ύπνος
 • πολλές άλλες πολιτείες

Επιτρέπει επίσης την αποκατάσταση μετά από άγχος (συναισθηματική, σωματική, βελτίωση της ψυχο-φυσιολογικής κατάστασης των αθλητών και ορθολογική προετοιμασία τους για διαγωνισμούς.

Σετ ενότητας:

 • γυαλιά με ενσωματωμένα ακουστικά για νευροεγκεφαλική διέγερση
 • αρθρωτή πλακέτα «μηχάνημα μυαλού» στη μητρική πλακέτα
 • Επιλογή NVS στο πρόγραμμα LifeStream

Ο εξοπλισμός Sensitive Audit 550 και Sensitive Audit 555 ολοκλήρωσε την πιστοποίηση CE και FDA και είναι ήδη σε πώληση.

Η Sensitive audit δείχνει ότι είναι αόρατο.

Για περισσότερες πληροφορίες, εκπαίδευση και αγορά της συσκευής, τηλεφωνήστε στα 210 9769116, 6980 667655, 6944 115449

Πηγή : https://www.youtube.com/watch?v=jLavUAMKkBw

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν θέλετε. Αποδοχη Περισσότερα